Tiến độ thi công mới nhất dự án The Emerald

Dự án The Emerald Mỹ Đình được tổng thầu là Công ty Cổ phần ECOBA Việt Nam đảm nhận thi công, giám sát thi công là Công ty Cổ phần CONINCO Công nghệ và mội trường (CONINCO C&E).
Dự án hiện tại đang trong quá tình làm móng để kịp thời mở bán vào tháng 5 tới.
Sau đây là một số hình ảnh từ công trường mà chúng tôi ghi lại được.